Kurser og andre tilbud udbydes gennem Vision Company ApS.
Information, aftaler og tilmelding:
Kirsten Borum.

 

Den Indre Rejse I

Et weekendkursus, som dels er en introduktion til Bob Moores lære, og dels kan blive starten på en dybere personlig og spirituel udviklingsproces.

Kurset vil bl.a. bestå af en grundig gennemgang af nogle enkle, meditative øvelser, som bliver udført og bearbejdet på kurset. Disse øvelser sigter hovedsagelig mod en afdækning af skjulte lag inden for personlighedens felt: fortrængte følelser, gamle mønstre, uhensigtsmæssig adfærd.

Der vil også indgå meditationer, som kan åbne op for områder uden for det personlige, psykologiske lag. Her vil målet være spirituel fordybelse, som kan give sig udslag i bevidstgørelse af kreative ressourcer og kontakt med indre visdom og kærlighed, og
som kan bringe den enkelte på sporet af meningen med tilværelsen.

En jævnlig udførelse af øvelsesprogrammet i dagligdagen vil resultere i udvidet bevidsthed og større glæde og harmoni i tilværelsen.

Den Indre Rejse II

Et weekendkursus for deltagere på "Den indre rejse I", som er interesseret i at fortsætte processen. Der bliver gennemgået og udført nye, dyberegående øvelser og meditationer.

Som på "Den indre rejse I" vil øvelsesprogrammet være sammensat på en sådan måde, at det afbalancerer personligheden og sikrer, at jordforbindelsen bevares.

Udviklingsgruppe Drømme og Meditation

For deltagere i "Den indre rejse I og II” vil der blive mulighed for at komme i en udviklingsgruppe, hvor der arbejdes meditativt og kreativt med symboler og følelser fra egne drømme kombineret med energi/bevidsthedsøvelser af samme art som på Den indre rejse I og II.

Vi udfører gruppedynamiske fællesmeditationer og bruger farver og
musik.

Således bygger udviklingsgrupperne DRØMME & MEDITATION dels på deltagernes individualitet, hver enkelt persons opdagelsesrejse i sit eget, indre univers; dels intensiveres gruppeenergien og gruppens samlede vækst, hvilket på sin side giver øget energi til den enkelte.

Efterhånden vil der også kunne blive mulighed for at arbejde med healing.

For at deltage i DRØMME & MEDITATION er det en fordel at have et vist kendskab til at arbejde med drømme på psykologisk/terapeutisk niveau. Der bliver også brug for en del drømme i processen.