Kurser og andre tilbud udbydes gennem Vision Company ApS.
Information, aftaler og tilmelding:
Kirsten Borum.

 

HEALING

Mit arbejde med healing er nært forbundet med min drømmeterapi.

Det bygger på Bob Moores lære om energiarbejde. Bob Moores undervisning har givet mig et udførligt "kort" over menneskets subtile energisystem, der ud over de forskellige auriske lag og de 7 chakraer omfatter energistrømme og et stort antal energipunkter.

Hver healing er forskellig fra person til person og fra gang til gang. Den afhænger af den person, der skal modtage den, og min inspiration til, hvor jeg skal sætte ind ud fra den information, jeg har fået under samtalen og arbejdet med drømmene.

Når jeg efter samtale og drømmearbejde går over til healing, bruger jeg dels min intuition, dels tager jeg mine "energibriller" på, og "oversætter" drømmens forskellige symboler, drømmerens reaktion på disse symboler og drømmens handling til "energisprog". Her bruger jeg min viden om energisystemet, og får inspiration til, hvordan jeg bedst energimæssigt kan hjælpe og støtte drømmerens personlige og spirituelle udvikling.

Det kunne f.eks. være, at drømmen fortalte mig, at der mangler jordforbindelse. Så styrker jeg energimæssigt dette aspekt. Der kunne måske være brug for at komme dybere i en bestemt problematik. Det kan healing også tilvejebringe, bl.a. gennem en påvirkning og aktivering af relevante chakraer og diverse energipunkter. Der er altid brug for, at energi fra klientens eget spirituelle niveau, kan strømme ind i det lavere vibrationsniveau. Det kan ske gennem healing.
En ubalance kan afbalanceres.

Der kunne f.eks. også være brug beroligelse og samling af en splittet, forvirret energistruktur.

Den ægte og dybe healing finder sted i mødet mellem klient og healer. Her er der 3 faktorer, der arbejder sammen. Klienten modtager spirituel energi fra healeren samtidig med at der i mødet mellem klient og healer sker en indflyden af spirituel energi fra klientens egen spirituelle dimension. Endelig skaber mødet også mulighed for at der tilføres energi fra en kilde, der opleves som beliggende uden for begges system.