Kurser og andre tilbud udbydes gennem Vision Company ApS.
Information, aftaler og tilmelding:
Kirsten Borum.

 

Udviklingsgruppe Drømme og Meditation

I udviklingsgrupperne Drømme og Meditation arbejder vi meditativt og kreativt med symboler og følelser fra egne drømme kombineret med meditative energi- og bevidsthedsøvelser, bl.a. åndedræts-, koncentrations-, og visualiseringsøvelser med udgangspunkt i chakrasystemet og de forskellige dele af auraen. Vi bruger farver og musik.

Gruppeenergien bygges op gennem gruppedynamiske fællesmeditationer, hvori indgår symboler fra de enkelte deltageres egne drømme.

Grupperne bygger således dels på deltagernes individualitet, hver enkelt persons opdagelsesrejse i sit eget, indre univers. Dels intensiveres gruppeenergien og gruppens samlede vækst, som på sin side giver øget energi til den enkelte.

Formålet med dette arbejde er at aktivere de ressourcer, vi alle indeholder, og som kan åbne sig for os i form af kærlighed, intuition, kreativitet, visdom og spiritualitet - OG at bevidstgøre de følelsesmæssige blokeringer, der gør, at vi ikke fuldt ud udnytter disse ressourcer.

Grupperne mødes almindeligvis 4 gange om året i weekender, vekslende mellem både lørdag og søndag eller én af dagene. Der vil hver gang være et par nye meditationsøvelser og en meditation, der kan udføres hjemme indtil næste gang.

Efterhånden vil der også kunne blive mulighed for at arbejde med healing.

For at opnå optimalt udbytte og vækst, både individuelt og for gruppen som helhed, er det vigtigt, at deltagerne tilstræber at møde til alle weekender.

Væksten øges også ved at udføre øvelser og meditationer hjemme.

En forudsætning for at kunne deltage i en udviklingsgruppe DRØMME & MEDITATION er vis erfaring med energiarbejde i form at øvelser og meditationer med udgangspunkt i menneskets subtile energisystem (chakraerne og auraen), f.eks. ved at have deltaget i Den indre rejse I og II

Det er også en fordel at have et vist kendskab til at arbejde med drømme på psykologisk/terapeutisk niveau, f.eks. ved at deltage i en drømmegruppe. Endelig skal man være parat til at skrive drømme løbende ned, da der bliver brug for en del drømme i processen.