Kurser og andre tilbud udbydes gennem Vision Company ApS.
Information, aftaler og tilmelding:
Kirsten Borum.

 

Meditation

Jeg bruger generelt ordet "meditation" som en betegnelse for en lang række meditationsøvelser og strukturerede meditationer med udgangspunkt i menneskets subtile energisystem: de 7 hovedchakraer, de sekundære chakraer, energipunkter og energistrømme, samt auraens forskellige lag.

Man kunne også kalde det for energiarbejde, og øvelserne kunne kaldes selvhealingsøvelser. Disse meditationer og øvelser egner sig for det vestlige menneske i vor tid, som har brug for større ro og balance, og tit føler sig belastet af stress. Ved at udføre dem jævnligt over en lang periode, vil der skabes mulighed for at opleve de højere bevidsthedstilstande, som vi kunne kalde "egentlig meditation".

Jeg underviser i denne form for energiarbejde ud fra min mangeårige tilknytning til den irske spirituelle lærer og healer Bob Moore.

Dette arbejde har på mange måder en terapeutisk virkning. Energimæssige ubalancer rettes op. Blokeringer og fortrængninger aktiveres og forløses. Indsigter opnås.

Efterhånden bliver man parat til at bevæge sig ind i områder af sig selv, man ikke tidligere har haft kontakt med, og møder der uerkendte ressourcer: inspiration, visdom, spirituelle kvaliteter og kreative evner.

Jeg har gennem mange år haft kursusforløb, således som beskrevet under den indre rejse og udviklingsgrupper.

Kontakt mig på mail eller ring til mig, hvis du er interesseret i at komme med på et kursus i energiarbejde.

Under Nyheder og aktuelle tilbud vil du kunne se, om jeg allerede har planlagt et kursus.