Kurser og andre tilbud udbydes gennem Vision Company ApS.
Information, aftaler og tilmelding:
Kirsten Borum.

 

Energi


Drømme

Alle former for drømmearbejde indebærer frisættelse af bundet energi.
Forvrængede tankemønstre og fortrængte følelser kommer frem i lyset. De indsigter, som dette bringer os, gør, at vi opdager fastlåste handlings- og udtryksmønstre, Vi behøver ikke længere at bruge energi på at holde følelser og erindringer nede, men kan i stedet investere denne frigjorte energi i nye kreative projekter, nye holdninger, ny adfærd. Vi opdager, at vi har ladet os styre af de gamle ting, og at vi oplever en hidtil ukendt frihed til at handle og tage beslutninger.

De stærke og smukke symboler i vores drømme indeholder stor energi, som vi kan få adgang til ved på forskellig vis at forstærke dem, og den dermed frigjorte energi vil på den måde blive mere bevidstgjort og dermed skabe grobund for dybere oplevelser og indsigter samt kreativt udtryk.

Meditation

Den undervisning, jeg gennem næsten 20 år modtog fra Bob Moore, bestod i høj grad af energiarbejde i form af meditationsøvelser, som skaber kontakt med energimæssige blokeringer, således at de følelser og erindringer, der har afstedkommet disse blokeringer, bliver bragt op i lyset.
At genopleve sådanne ellers fortrængte følelser og erindringer, frigør den bundne energi og stiller den til rådighed. Dette kan opleves som større glæde og overskud i tilværelsen.


Healing

Den form for healing, jeg er trænet i som deltager i Bob Moores grupper, består for en stor dels vedkommende af en meget bevidst aktivering af de forskellige dele af kroppens energisystem. Præcis som meditationsøvelserne. Det system af energi, som Bob Moores lære baserer sig på, består af 8 energibaner, 7 chakraer og 49 sekundære chakraer og energipunkter i forbindelse med æterlegemet plus et antal øvrige punkter, som kan kontaktes ved at rette bevidstheden mod forskellige fokuspunkter i den øvrige del af auraen.

Healing løsner og frigør blokeringer, således at energien kan strømme frit.