Kurser og andre tilbud udbydes gennem Vision Company ApS.
Information, aftaler og tilmelding:
Kirsten Borum.

 

Drømmeterapi

Normalt består et drømmeterapi-session af en time til drømmearbejde og derefter ca. 20 min. til healing, som støtter og forstærker processen.

Drømmearbejde

Jeg arbejder med drømme på forskellige måder og i forskellige kombinationer med udgangspunkt i drømmenes art og indhold, og drømmerens ønske og parathed. Målet er at opnå det størst mulige udbytte af den pågældende drøm.

Blandt fremgangsmåderne er:

  • forståelsesorienteret bearbejdelse af drømmen
  • følelsesmæssig fordybelse og oplevelse
  • meditativ eller kreativ behandling.

Drømmeterapien omfatter også forskellige forslag til viderebearbejdelse hjemme af drømmen eller de indsigter, der er opnået. Det kan f.eks. være at tegne eller male symboler eller dele af drømmen, at meditere på et symbol, at foretage en handling i den ydre verden.

En meget vigtig del af det videre arbejde hjemme vil bestå i at lave én eller flere meditative energi- og selvhealingsøvelser, specielt udvalgt i relation til drømmen.

En del drømme er egnet til en meget virksom metode, som jeg kalder en "drømmerejse". Den består i, at drømmeren i en meditativ tilstand sammen med mig går ind i den huskede drøm. Vi bevæger vi os rundt i drømmen sammen med det formål at komme i dybere kontakt med drømmen og dens udspring. Det kunne eksempelvis være at se nærmere på forskellige symboler i drømmen eller indgå i en samtale med en drømmefigur. Røre ved genstande i drømmen eller tage dem op. Afslutte uafsluttede situationer. Ændre på handlingen. Få dybere kontakt med følelser i drømmen, eller fordybe sig i nye følelser, som opstår i denne vågne rejse ind i drømmen.

Denne rejse vil åbne for nye indsigter, både i forbindelse med selve "rejsen" og efterfølgende. Dette kan atter give impuls til at foretage nogle handlinger eller ændre på nogle omstændigheder.

Drømmearbejde handler på mange måder om at frigøre energi, få den integreret og realiseret i den ydre verden.